Problém je v ceně

Kdy nejvíc narostly zisky drogových kartelů, pěstitelů opia (máku), hašiše (marihuana, kokainu (koka) a také zisky pašeráků, mafie, dealerů? Zhruba od sedmdesátých let, kdy podle Dr. Alfreda W. McCoye americká tajná služba CIA spolupracovala s asijskými opiovými syndikáty lze zaznamenat zvýšený represivní postup.Pravděpodobně i jako reakce na revoltu mladých v souvislosti s hnutím hippies, hnutím proti válce ve Vietnamu, studentských bouří, hnutím za rasovou rovnoprávnost v USA a podobnými hnutími. Drogová problematika si od té doby každoročně žádala ze státního rozpočtu USA a dalších zemí stále větší částky. Boj proti drogám se stal výnosným byznysem pro různá hnutí a organizace, zabývající se „protidrogovou“ problematikou. Vyrostly privátní věznice. Tajné služby získávaly stále větší pravomoci. Nárůst represí zvedl ceny drog na několikanásobek.A trend zůstal zachován dodnes.

Léčivé prostředky

Pokud náš parlament schválil použití konopných výrobků pro léčivé účely a současně nepovolil jeho pěstování, pak to mohlo být vedeno jediným záměrem – aby dovozci a prodejci těchto přípravků, či jenom suroviny co nejvíce zbohatli na úkor nemocných.

Ohodnoťte příspěvek